Velkommen til Peder Griib Gruppes hjemmeside;PederGriibLogo

Peder Griib Gruppe, Erritsø , Fredericia er en del af KFUM Spejderne og består for tiden af en 
ulvefolk, en juniortrop og en trop.

Læs mere om Peder Griib gruppe, Erritsø's værdier  i artikelen Peder Griib værdier
 
Gruppen holder til i
Lynghytten, Højmosevej 9A, Erritsø
 

Ulveflokken

For piger og drenge, som går i  2. til  4. klasse onsdage 18:00 til 20:00
For evt. afbud til møde eller yderligere information,
kontakt Ulve Ledere

troppen

For piger og drenge, som går i 4. klasse og opefter  onsdage 18:00 til 20.00.
For evt. afbud til møde eller yderligere information,
kontakt Trop Ledere


Familiespejder

For familier, der består af voksne med børn 0-6 år - ældre søskende er også velkomne,

Familiespejderne som regel enten sidste eller første lørdag i måneden kl. 10-13.

Se nærmere i facebook gruppen "Familiespejder Fredericia KFUM" som findes her https://www.facebook.com/groups/215041338704440
Vi har base i Lynghytten , Højmosevej 9A og tager til skov eller strand derfra.
 Tilmelding fra gang til gang via Facebooks gruppen, så vi er sikre på at have materialer nok.

Se mere på gruppens hjemmeside og/eller på https://www.facebook.com/groups/215041338704440, som er Familiespejders side på Facebook.

Ledere i familiespejder-enheden


Mødested for gruppen er angivet i den pågældende gruppe program.

 

Vi tager individuelle hensyn med blik for børnenes udviklingstrin og modenhed, når de skal rykkes videre i enhederne - og derfor er klasseopdelingen kun beregnet til at give et ”fingerpeg” om fordelingen i de tre enheder. 

Kontakt vedr. gruppen generelt:
Gruppeledelse